Elämä jatkuu

Noam Chomskyn muistutus

Nyt jo 89-vuotias Noam Chomsky on yhdysvaltalainen filosofi, kielititeilijä, historoitsija, yhteiskuntakriitikko ja poliittinen aktivisti. Etenkin viime aikoina on yhä useammin tullut tarvetta muistuttaa kanssakeskustelijoita (ja ennen kaikkea leimakirveen käyttäjiä) Chomskyn tärkeästä huomautuksesta:

Goebbels was in favor of free speech for views he liked. So was Stalin. If you’re really in favor of free speech, then you’re in favor of freedom of speech for precisely the views you despise. Otherwise, you’re not in favor of free speech.”

(lähde)

Keskustellaanpa aktiivisesti, innostuneesti ja jopa kiihkeästikin, mutta ilman sitä typerää ja tylsää leimakirvestä tai tahallista väärinymmärrystä... 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Risto Koivula

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/02/noam-c...

" lauantai, 1. helmikuu 2014

Noam Chomskyn ajattelu ei kelpaa yhteiskunnallisen edistyksen ohjenuoraksi (2001)

Yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) yleisen kielitieteen emeritus- professori Noam Chomsky (s. 1928) on teoriallaan ns. geneerisestä universaalikieliopista” (ainakin ollut) maailman eniten siteerattu tiedekirjoittaja, ainakin jos otetaan huomioon riittävän matalatasoisetkin tiedejulkaisut, osittain johtuen alasta, jolla paljon julkaistaan, osittain muista syistä. Geneerinen on Chomskyn itsensä käyttämä termi,joka tarkoittaa geeniperäistä. Hänen teoriansa mukaan kaikkien maailman kielten kieliopilla ja vieläpä sanastollakin on yhteinen aivoperäinen ”syvärakenne”, jonka ilmenemismuotoja ovat konkreettiset kieliopit ja vieläpä sanastotkin.

Chomskylta on reilu vuosi sitten (v. 2000,kopsittu vanhasta kirjoituksesta) julkaistu suomeksi kaksi poliittista kirjaa ”Uusi sotilaallinen humanismi”,joka käsittelee todellista ongelmaa NATOn rauhaanpakottamispolitiikkaa, sekä niin ikään todellista ongelmaa, globalisaatiota Yhdysvaltain ehdoilla, käsittelevä teos ”Hinnalla millä hyvänsä”.Vapun 2000 Tiedonantajassa päätoimittaja Erkki Susi ylisti ensin mainittua kirjaa,että ”sen luettuaan ei ole enää entisensä”.Hesarin arvos- telu esim. 6.5. 2000 oli ristiriitainen:toisaalla sanotaan Chomskyn olevan ”kiistelty tiedemies”, toisaalla taas ”modernin kielitieteen perustaja”.Nämä kirjat ovat herättäneet laajaa keskustelua, ja näkyvimmistä poliitikoistamme ainakin Erkki Tuomioja on vähintäinkin antanut sivustatukea chomskylaiselle ideologialle.

Sikäli kuin olen oikein ymmärtänyt,Chomsky on esittänyt toisaalta yleisesti tunnettuja tosiasioi- ta imperialistisesta taloudesta, kuten että yksikään maa ei ole koskaan rikastunut niillä opeilla, joita monetaristiglobalisaattorit tähän tarkoitukseen tarjoavat kehitysmaille, toisaalta hän katsoo tapahtuneen periaatteellisen käänteen, jossa nimenomaan USA:n politiikkaa määräisikin nyt kapitalististen monopolien todellisten tai oletettujen etujen asemasta mystinen ”valta sinänsä”. Toisaalta voitaisiin ajatella, että Yhdysvalloissa jos missä tiedettäisiin, että sellainen ”valta”, jota ei voi periaatteessakaan muuttaa rahaksi (tai nykyisin mielummin suoraan tavaraksi), on pelkkää hourua. Jos tällainen käänne todella olisi tapahtunut, mikä sinänsä ei absoluuttisen mahdotonta ole,olisivat asiat maailmassa todella huonosti…

Mielestäni ”käänne” haiskahtaa vähän yritykselle lyödä tiskiin politiikan ”geeniperäinen selitys", yksi todellinen tukki lisää sellaiseen kekoon, johon suomalaisista ovat oman kortensa kanta- neet sellaiset sosiobiologismin huru-ukot kuten Tatu Vanhanen ja Yrjö Ahmavaara sekä Pentti Linkola. Tätä epäilystä vahvistaa se, että globalisaatiosta on myös jyrkästikin varoitettu sellai- sellakin perusteella, että ”se ei ole geenissä” (David Korten, Per-Erik Lönnfors) ilmeisestikin toisin kuin jokin muu, ”luonnollinen” järjestelmä! Käydään siis ”tieteellistä” keskustelua siitä, millainen talouspolitiikka (ja sotilaspolitiikka) ”on geenissä” ja millainen ei… Jostakin syystä tämä ei kauheasti naurata. Vaikkakaan jenkkien johtajat eivät olisikaan täydellisiä pölvästejä, niin jotkut muut ”manut” sitä saattavat kyllä olla...

Marxilainen tutkimus on etsinyt ja yleensä myös löytänyt monopolipääoman edut ja toiminnan pääoman arvonlisäysehtojen parantamiseksi esimerkiksi ottamalla haltuun sotilaallisesti raaka-ainevaroja jopa sellaistenkin poliitikkojen toiminnan taustalta, esimerkiksi Hitlerin, jotka itse ovat suuna päänä meuhkanneet nimenomaan ”vallasta sinänsä”, elintilasta naapurit nitistämällä, ”kansallisesta ylemmyydestä” jne.

Tässä yhteydessä riittänee pitkälle yksinkertaistaen todeta,että globalisaation yksi perusvika on siinä, että siinä kaikki valtit on asetettu johtavan valuutan määrää säätelevän tahon käsiin, niin kauan kuin muualla maailmassa todellisen arvon omaavin tuottein ollaan valmiita hankkimaan USA:n tai EKP:n setelipainon tuotteita kiertoon ja varannoitaviksi yksityisesti tai valtiollisesti.

Noam Chomsky kuului 1960- ja 70-luvuilla Yhdysvalloissa sen poliittisen vasemmiston ja Viet- namin sodan vastaisen liikkeen johtohenkilöihin ja ideologeihin, jos vähän ilkeästi sanoisi, niin juuri niihin aikoihin, kun tästä liikkeestä tehtiin sisältä ja ulkoa päin selvää jälkeä mm. huume-, seksi- ja roturadikalismilla. (Miten paljon näissä kahdessa viimemainitussa suhteessa sitten lieneekin ollut siellä jenkeissä todellistakin parantamisen varaa…) En väitä,että Noam Choms- kyn filosofia olisi nimenomaisesti johdattanut esimerkiksi huumeradikalismiin, mutta ei siitä kyllä mitään hyötyäkään ole ollut sellaisen torjumiseksi omista riveistä.

Nykyisin Noam Chomsky on ehkä näkyvin globalisaation eli ylikansallistumisen vastaisen po- liittisen liikkeen keulakuvista. Asemansa poliittisena vaikuttajana hän on saavuttanut nimen- omaan tämän teoriansa tunnettuuden ansiosta, ja nimenomaan sen pohjalta määräytyy silloin myös hänen objektiivinen merkityksensä poliittisena toimijana edistykselliselle liikkeelle. Noam Chomsky on usein nimittänyt itseään Yhdysvaltain johtavaksi toisinajattelijaksi, ja ainakin tieteen suhteen hän taitaakin olla tässä arvaamattoman oikeassa…

1. Dialektisen materialismin kanta Chomskyn kieliteoriaan on kielteinen

Neuvostoliittolainen L.F. Iljitshevin, P.N. Fedosejevin, S.M. Kovalevin ja V.G. Panovin toimit- tama Filosofinen tietosanakirja (Filosofskij entsiklopeditsheskij slovarj) vuodelta 1983 toteaa Noam Chomskyn teoriasta seuraavaa:

” Synnynnäinen tieto (vrozhdennoje znanyje), idealistisen rationalismin tieto-opin olettamus, jonka mukaan on olemassa tietoa, jolla on kokemusta edeltävä alkuperä, ja joka on luonteen-omaista olemisen ja ajattelun universaaleille periaatteille.

Yhden tämän opin variantin mukaan S.t. on alun perin ominaista tiedostavalle subjektille val- miissa muodossa, vaikkakaan sitä ei tavallisesti tiedosteta oikein erilaisten ulkoisten häiriöiden takia (Platon).

Toinen tämän opin variantti väittää,että S.t.ilmaisee määrättyjen mahdollisuuksien (potentioi- den) olemassaoloa tiedostavan subjektin mielessä tietojen muodostamiseksi. Nämä mahdol- lisuudet muuttuvat todellisuudeksi vain vastaavien ulkoisten edellytysten vallitessa (Des- cartes). Koska S.t.liittyy välittömästi tiedostavaan subjektiin (eikä ulkoiseen todellisuuteen), nousee esiin tämän opin puitteissa periaatteellisesti ratkaisematon kysymys objektiivisen todellisuuden tiedostettavuudesta S. t.:n avulla.

Filosofian historiassa ilmenee seuraavia tulkintoja tälle ongelmalle:

…”Synnynnäisen tiedon” opista tulee erottaa teoriat, joiden mukaan tiedostava subjekti voisi ”välittömästi” tiedostaa yliaistillisia olemuksia kuten ideoita, universaaleja, vain ajateltavissa olevia olemuksia (varhainen Russel, varhainen Husserl). S.t.:n opin kanssa ei ole yhtenevä myöskään tiedostusteoreettinen apriorismi (esimerkiksi Kantilla apriorista, kokemusta edeltävää, on tiedon muoto eikä sen sisältö). (Joskin myös viime mainitut opit on katsottava perättömiksi.)

”Synnynnäisen tiedon” oppia yrittää herättää henkiin uudessa muodossa amerikkalainen ling- visti N. Chomsky absolutisoiden kielellisten universaalien (kaikille kielille yhteisten piirteiden) olemassaolon, kielen palautumattomuuden puhetoimintoihin ja ajattelun palautumattomuuden (jäännöksettömästi ja mekaanisesti) kieleen."

Kirjassa ei ole omaa hakusanaa ”nykyaikaisen kielitieteen perustajalle”, joka on sentään paitsi ”johtava kriittinen intellektuelli” (kuten monet muutkin) myös oikeassakin todellisuudessa alan- sa ja kaikkien alojen eniten siteerattu tiedekirjoittaja. Hänen nimensä on mainittu toisen kerran sellaisten tutkijoiden luettelossa, jotka ovat etsineet kielellisiä universaaleja, tuloksia kommen- toimatta. Lainaukset tässä ovat hänen teoksensa ”Hinnalla millä hyvänsä” takakannesta.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Innate+...

2. Johtava suomalainen yleisen kielitieteen tutkija torjui Chomskyn teorian

... "

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/11/elisab...

tiistai, 21. marraskuu 2017

Elisabeth Spelke - "synnynnäisen (ydin)tiedon" pölhöapostoli Harvajärkiopistosta

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/11/synnyn...

" maanantai, 27. marraskuu 2017

"Synnynnäisen tiedon" vauvojen silmänliiketutkimukset ovat huijausta

http://www.psy.cmu.edu/~rakison/haith.pdf

INVITED ARTICLE

WHO PUT THE COG IN INFANT COGNITION?

IS Rich Interpretation Too Costly?

Marshall M. Haith

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/yle-to...

"

sunnuntai, 16. marraskuu 2014
OHO! YLE:n "vauvojen reiluusmoraalivaisto" "olikin" "rotumurhapeilineuroni"...!

Kun YLEn asiakkaat kuten opettajat ja oppilaat etsivät netistä lisää tietoa "kiinnostavasta" (vaikkakin "sisäpiireihin rajoittuvasta" "synnynnäisestä reiluusmoraalivaistosta", niin sieltä löytyykin kyseisen tutkijan "tutkimustuloksena" -

"ROTUMURHAPEILINEUROONI"!!!! ... "

Käyttäjän PerttiAkkanen kuva
Pertti Akkanen

Sinä sitten heti päätit aloitta keskustella kiihkeästi.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Vaikka olen Chomskyn kanssa aika monessakin asiassa eri mieltä, niin olen kyllä samaa hänen mieltä tästä asiasta.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mahdotonta jo tällä palstalla.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

I Have been in contact with Noam Chomsky by email and later SUPO deleted these messages. What is the level of Finnish freedom of speech ? I hope I get to an interviev and visit in New York sometime next summer.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tuollaisesta viestistä tulee mieleen TV-sketsi, jossa mies meni psykiatrin vastaanotolle ja kertoi epäilevänsä olevansa mielisairas.

Psykiatri kysyi miten se ilmenee ja mies kertoi, että näkee harhanäkyvjä. Psykiatri siihen leikikkisästi, että "eihän se vielä mitään todista, pelkkä väsymyskin voi moista aiheuttaa". Sitten mies kertoi, että saman päivän aamuna hän kuvitteli osaavansa lentää. Psykiatri siihen, että "sehän on vain normaalia mielikuvitusta ja unelmointia".

Parin vastaavan psykiatrin kintaalla viittaaman tyrmäyksen jälkeen mies sanoi, että häntä huolestuttavat nämä oireet ennen kaikkea siksi, että hän on tärkeässä tehtävässä suojelupoliisin palveluksessa. Psykiatri terästäytyi, otti kynän käteensä ja paperiarkin eteensä. Sitten hän kysyi vakavoituneena mieheltä: "Milloin havaitsitte ensimmäisen kerran olevanne suojelupoliisin palveluksessa"?

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Tämän hetken vahvimmat sananvapauden puolustajat ovat ns. vihapuheiden puolustajia.

Jotenkin se sananvapauden kannatus tuppaa kuitenkin vihapuheiden puolustajienkin osalta hiipumaan heti jos vihapuheiden puolustaien mielipiteitä ryhdytään arvostelemaan.

Vihapuheiden kannattajien arvostelijoiden sananvapaus ei siten enää olekaan puolustettava asia, eikä sellainen sananvapaus sovi vihapuheiden kannattajien tyylitajuun.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Minulle vihapuhetta edustavat sellaiset leimat kuten: natsi, suvakki, fasisti, viherpiipertäjä, rasisti, ituhippi, putinisti, äärivassari, saatanan kommari, riistäjä, hölmö jne, jne...saatte täydentää mikäli halua siihen löytyy.

Moni eduskuntakonkari puhui jo tahallisesta väärinymmärtämisestä, joka on yleistynyt uskomattomalla vauhdilla (esiintyy niin "vasemmalla" kuin "oikealla"). Demonisointi johtaa helposti ääritekoihin..

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

> Tämän hetken vahvimmat sananvapauden puolustajat ovat ns. vihapuheiden puolustajia.

Tuo olikin sinulta kaunis kiitos ja tunnustus vastapuolen saavutuksille. :-) Hyvä aloitus blogin ehdottaman avoimen keskustelun suuntaan.

> Jotenkin se sananvapauden kannatus tuppaa kuitenkin vihapuheiden puolustajienkin osalta hiipumaan heti jos vihapuheiden puolustaien mielipiteitä ryhdytään arvostelemaan.

> Vihapuheiden kannattajien arvostelijoiden sananvapaus ei siten enää olekaan puolustettava asia, eikä sellainen sananvapaus sovi vihapuheiden kannattajien tyylitajuun.

Häiriöitäkin voi esiintyä, molemmin puolin, mutta parasta on kai unohtaa kaikki tuollaiset suvaitsemattomuuden rippeet, molemmin puolin.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Minulle kaikkein varoittavin esimerkki tulee entisestä kotimaastani, Hollannista (se olikin takaraivoissani kun kirjoitin aloituksen). Keskustaliberaali älykkö Pim Fortuyn (entinen marksilainen professori) uskalsi aloittaa julkisen keskustelun Hollannin kulttuuriarvojen puolustamisesta ja massamaahanmuuton haitoista (maassa jo olevat maahanmuuttajat ovat OK, mutta lisää ei enää mahdu: "Hollanti on täynnä"). Mies puhui hyvin tyylikkäästi, ilman paatosta saatikka ylilyöntejä.

Siihen aikaan vuonna 2002 tällainen keskustelu ei ollut kertakaikkiaan sallittua (vrt. Chomskyn huomautus) ja seurauksena siitä "edistyksellinen" media lokeroi hänet "äärioikeistolaiseksi populistiksi", vaikka mies moneen, moneen kertaan julkisesti ja epätoivoisesti ilmoitti inhottavansa äärioikeistoa ja erityisesti sen aikaiset Haider ja LePen. Leima oli löyty ja sillä siisti.

Kaikki merkit viitasivat kuitenkin siihen, että Fortuynista oli tulossa Hollannin seuraava pääministeri (hän oli suosittu niin oikealla, vasemmalla kuin maahanmuuttajien keskuudessa), mutta miehen demonisointi johti siihen, että vasemmistolainen ympäristöaktivisti Volkert van der Graaf ampui hänet.

Sen jälkeen Hollannissa niin media kuin poliitikot tunnustivat olleensa osallisina Fortuynin murhaan, jota surraan edelleen hyvin laajasti. Nykyinen Geert Wilders on vuorostaan oikeasti äärioikeistolainen (ja kuulemma ylpeä siitä). Itse inhoan Wildersia ja hänen puheitaan, mutta yritän kunnioittaa hänenkin sanavapautensa niin vaikeata kuin se välillä onkin, itse kullekin.

Oheislukemista:
http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/87479-holla...

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #13

> Sen jälkeen Hollannissa niin media kuin poliitikot tunnustivat olleensa osallisina Fortuynin murhaan

Tuo kuulostaa uskomattoman fiksulta (tilannetta korjaavalta) liikkeeltä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #14

Se on p**kapuhetta ettei Hollantiin sovi enempää turvapaikanhakijoita, tai että yhteiskunta niiden takia siellä romahtaisi.

Mutta se on tietenkin totta että demokratian mukaanhan sielläkin on elettävä ja jos ihmiset on sitä mieltä ettei enää lisää niitä, niin sitten se on niin.

Ei siinä minun mielestäni ole aihetta vihapuheisiin, tai mihinkään sortotoimiin.

Jos enemmisto hollantilaisista on sitä mieltä että nyt riitti, niin thäts it.

Jos sen jälkeen vähemmistö hollantilaisista on sitä mieltä että enemmistö hollantilaisista on rasisteja, niin entäs sitten.

Kun rasistit on enemmistönä, rasistit määrää. Kun suvakit ovat enemmistönä niin suvakit määrää.

Se on demokratiaa. Sellaista se demokratia on. Siihen pitää vähemmistöjen alistua mitä enemmistö sanoo, jos demokratiaa halutaan.

Mölistä toki aina saa, se oikeus on sekä enemmistöllä että vähemmistöllä.

Kyllä maailmaan mölyä mahtuu.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel Vastaus kommenttiin #16

Et ilmeisesti vieläkään ymmärtänyt Chomskyn ajatusta. Hollannin "edistyksellisten" mielestä Pim Fortuyn ei siis kertakaikkiaan saanut puhua kuten puhui (se oli siihen aikaan inkorrektia tai sinun mielestäsi edelleen p**kapuhetta).

Kyseinen kuvio meni niin pahaksi, että miehen demonisointi (siis ei-rasistista tehtiin väkisin rasisti ja "äärioikeistolainen") johti hänen väkivaltaiseen kuolemaansa. Ohessa video, jossa hän 6 viikkoa ennen kuolemaansa jo aavisti tulevaa. Kun videon lopussa puhutaan kakusta ("cake") tarkoitetaan sillä sitä paskakakkua, joka heitettiin hänen naamalleen; lehdistön demoni kuin oli. Harmi, ettei minulla ole tarjota englanninkielisiä videoita, joissa Hollannin demarit (PvdA) surevat julkisesti sitä, että olivat mukana luomassa tätä ilmapiiriä (toinen video kertoo siitä, mutta on hollanniksi) ja edesauttamassa oman puolueensa tuhoa. Nostan heille hattuani jälkiviisaudesta, kuten sikäläisen mediankin. Varokaamme täällä Suomessakin aiheetonta demonisointa ja olkiukkojen polttamista.

Pim Fortuyn on his future murder...
https://www.youtube.com/watch?v=GcboRNors-o

Demareiden kansanedustajat: "Pim Fortuyn had gelijk" (Pim Fortuyn oli oikeassa)
https://www.youtube.com/watch?v=ZLu6WRPPmTE&t=1s

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #17

"Et ilmeisesti vieläkään ymmärtänyt Chomskyn ajatusta."

Juu, näin on, en ymmärrä.

Minulla on omia ajatuksia ja luulenpa ettei Chomsky ymmärtäisi niitä minun ajatuksiani sen enempää kuin minä hänen.

Toki ymmärrän sen mitä sinä hänestä tässä toit esiin, siis sen ettei hän ollut lainkaan niin paha kuin minä häntä pidettiin ja sen että hän joutui väärin perustein kiihoituspuheiden kohteeksi ja sitten lopulta niiden uhriksi.

Tuomitsen sen kiihotuksen joka koitui hänen kuolemakseen ja anteeksipyynnöt olivat siinä suhteessa ihan aiheellisia.

Se mitä minä edellisessä kommentissani kirjoitin ei kuitenkaan liittynyt tähän mitä edellä kirjoitin, vaikka näyttää siltä että kuvittelit jotain sellaista. Ne asiat olisi syytä pitääkkin erillään, muuten asiat sotkeentuvat eikä mistään saa mitään tolkkua.

Jarkko Mynttinen Vastaus kommenttiin #16

Puhut selvästikin siihen sävyyn, että demokratia ja sen hedelmät kuuluvat vain enemmistölle. Miten sitten vähemmistön demokratian laita? Yksi demokratian kulmakivistähän nimenomaan on, että se turvaa myös vähemmistön oikeudet, tässä mallissa en sellaista huomaa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #19

"Puhut selvästikin siihen sävyyn, että demokratia ja sen hedelmät kuuluvat vain enemmistölle. Miten sitten vähemmistön demokratian laita? Yksi demokratian kulmakivistähän nimenomaan on, että se turvaa myös vähemmistön oikeudet, tässä mallissa en sellaista huomaa."

Minusta tämä on terävä huomio.

Toki vähemmistökin voi aina saada edustajansa päättäviin elimiin, kuten eduskuntaan ja valiokuntiin.

Enemmistöhallituksien ei kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon vähemmistön mielipiteitä, eikä tehdä sellaisia kompromisseja joissa otetaan vähemmistön mielipiteitä huomioon.

Mielestäni tässä on epäkohta.

Jos nyt vaikkapa maahanmuuttokysymyksissä vallitsisi sellainen sellainen ristiriita että oppositio ei haluaisi lainkaan turvapaikanhakijoita, mutta hallituspuolueet haluaisivat tuplata turvapaikanhakijoiden määrän, hallitus voisi lieventää tätä omaa näkemystään ottaakseen opposition mielipiteen huomioon ja jotta demolratia siten paremmin toteutuisi ja vähemmistön mielipide tulisi huomioonotetuksi.

Käytännössä hallitus voi kuitenkin toimia mielivaltaisesti haluamallaan tavalla, vaikkapa niin että vaikka sen tavoitteena olisi kaksinkertaistaa turvapaikanhakijoiden määrän, se ilmoittaa ensin haluavansa kolminkertaistaa sen, mutta muuttaa sitten näennäisesti mieltään jotta opposition näkemys tulisi huomioonotetuksi.

Käytännössä siis hallituspuolueet sopivat keskenään miten menetellään ja oppositio saa tyytyä vastustamaan soittamalla suutaan.

Asiaa voitaisiin parantaa vaikkapa niin että hallitus muodostettaisiin aina kaikista puolueista poliittisten voimasuhteiden mukaisesti, mutta sellainen menettely on erilainen kuin nykyisen järjestelmä ja siitä voisi tulla muita vaikeuksia, joita en nyt tässä lähde sen kummemmin erittelemään.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel Vastaus kommenttiin #21

Toivottavasti tästä opimme; me kaikki....surkea tapaus ja ylen surkea olento, tuo "homo sapiens" (europiensis).

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #21

Koska tyypillisessä demokratiassa enemmistö voi tehdä (useimmissa asioissa) haluamansa päätökset, ja valtasuhteet usein muuttuvat vaaleissa, on aina olemassa se riski, että yksi hallitus nostaa turvapaikkojen määrän kaksinkertaiseksi, ja seuraava hallitus taas puolittaa ne, tai puolittaa alkuperäisen määränkin.

Tätä vastaan ei oikein auta muu kuin järkevä poliittinen kulttuuri, jossa näitä muutoksia tehdään maltillisesti, esimerkiksi nostaen ja laskien määrää vain kymmenen tai parunkymmenen prosentin verran kerralla.

Toinen tyyli voisi olla se, että tällaiset (yli hallitusten keston menevät) asiat osataan irrottaa hallituskurista ja puoluekurista sen verran, että päätettäessä määrä asettuisi jonnekin edustajien medaanipielipiteen paikkeille (puolet edustajista haluaisi enemmän ja puolet haluaisi vähemmän).

Kolmas tyyli voisi olla vähemmistöhallitukset. Suomi on käyttänyt enemmistöhallituksia ehkä jo liian pitkään, ja tämä on luonut poliittisen kulttuurin, jossa hallitus on tottunut jyräämään päätöksensä läpi eduskunnassa, usein pienen enemmistönsä turvin. Vähemmistöhallitusten käyttö välillä voisi pehmentää kulttuuria, sillä vähemmistöhallitus joutuisi aina neuvottelemaan ratkaisuistaan, eikä minkään mahdollisen tukiryhmän suututtaminen olisi järkevää. Näin päätökset pysyisivät maltillisempina.

Nykyisinä polarisoituvina aikoina keskustelu menee valitettavasti demonisoivaan suuntaan (kai tämän blogikirjoituksen hengen vastaisesti), jossa vastapuolta lyödään aina kovaa, koska oletetaan vastapuolen lyövän vielä kovempaa.

Mediakin voisi selvemmin tuomita sellaisen hallituksen jyräyspolitiikan, jonka tulokset seurava hallitus hyvällä todennäköisyydellä haluaisi muuttaa.

Suomessa on puhuttu myös parlamentaarisesta valmistelusta. Tämä olisi sopiva tapa kaikissa selvästi yli hallituskauden ulottuvissa projekteissa.

Jarkko Mynttinen Vastaus kommenttiin #21

Suomen perustuslain (PL, 731/1999) ensimmäisen luvun otsikko "Valtiojärjestyksen perusteet" sisältää säännökset Suomen valtiosäännön perusperiaatteista, jonka 3 §:ssa määritellään demokraattisten instituutioiden (eduskunta, valtioneuvosto, presidentti, tuomioistuimet)tehtävät ja keskinäistä suhdetta, tunnetaan myös "vallan kolmijako" - käsitteenä. Myöhemmissä luvuissa vielä täsmennettään em. valtion toimielinten tehtäviä ja suhdetta konkreettisesti, samoin luku 2 käsittelee perusoikeuksia, joka ei kuitenkaan tarkalleen ottaen ole synonyymi ihmisoikeuksien kanssa.
Valtiosääntö on siis laajempi käsite kuin perustuslaki, joka mahtuu valtisääntö-käsitteen "sateenvarjoan alle". Perustuslaki voi ehkä suppeassa merkityksessä sanoa valtiosäännöksi.

Koko yhteiskunta rakenteineen rakentuu säädetyn oikeuden varaan, joista perustuslaki on tärkein sitä määrittävä säädös. Korkein päättävä valtion toimielin on tietenkin eduskunta, joka valvoo hallituksen toimintaa, eli hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Käytännössä kuten hyvin tiedämme, asetelma on se, että hallitus tekee kuitenkin tosiasiallisesti päätökset, koska sillä on enemmistö kansanedustajista puolellaan. Eli käytännössä asia on siltä osin "mielivallasta" kuten sanot, ja perustuslaki ja demokratiamme sallii sen, ja tämä on mm. se hinta, jonka joudumme demokratiastamme maksamaan. Ei sentään ihan "mielivalta" - sanan varsinaisessa merkityksessä, kun kyse on esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, joita sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset tai perustuslain säätämisjärjestyksestä, jonka kiireelliseksi julistamiseen vaaditaan 5/6 ja hyväksymiseen 2/3 osan enemmistö kansanedustajista, jollaisia enemmistöjä ei kai hallituspuolueilla ole käytännössä ollut juuri koskaan?

Vähemmistöhallitus voisi ollaehkä yksi ratkaisu "parempaan" demokratiaan, koska päätökset käytännössä edellyttäisivät aina myöskin enemmistön hyväksyntää ja olisi siten enemmistöparlamentarismia "legitiimimpi". Onhan myös demokratioita, joissa vähemmistö on hallinnut ihan hyvällä menestyksellä, esimerkiksi Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja varmaan paljon muitaki?

Demokratia on tietenkin aika venyvä käsite, kuka sillä mitäkin tarkoittaa ja missä yhteydessä, en tunne asiaa niin hyvin, että mitään varmoja kantoja voisin kertoa. Oma käsitys on kuitenkin se, että demokratian yksi tärkeimmistä perusperiaatteita on ottaa heikommat huomioon ja suojella heitä enemmistön "mielivallata". Senhän myös perustuslaki ilmaisee mm. perus- ja ihmisoikeuksia koskien, oikeuvaltioperiaatteena, jne...

Jarkko Mynttinen

Valitettavasti en voi täyttää toivettasi, kun tämän blogipalvelun säännöt eivät sitä mahdollista. Huomaan tässä jonkilaisen paradoksin tuon Chomskyn huomautuksen kanssa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Noam Chomsky on viisas mies ja tietää että Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin aloittama uusliberalismi tuhoaa läntisen maailman.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Ulukomuankielinen teksti on vaekealukuista. Pitäskö kielteä?

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Käätäppä kuuklen kiäntäjjää!

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Niinpä: "In favor of free speech, for views he liked...(Goebbels, Stalin et al)".

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset